Negatieve gedachten over jezelf loslaten

Deze tips kunnen je daarbij helpen!

Gedachten hebben we allemaal. De hele dag door zijn je hersens overuren aan het maken en wordt over alles wel iets gedacht.

Dit kunnen positieve gedachten zijn, die je aansporen tot actief handelen en motiveren om zichtbaar en representatief te zijn.

Een ander verhaal wordt het als je gedachten doorgaans voornamelijk een negatieve lading dragen. Zeker als deze negatieve gedachten gericht zijn op jezelf. Het kan je het gevoel geven dat niemand op je zit te wachten en dat je nergens werkelijk in uitblinkt.

Negatieve gedachten kunnen je leven volledig beheersen, juist doordat dit zo’n uitwerking heeft op hoe je je voelt en hoe je in het leven staat.

Het is dan ook belangrijk om te ontdekken waarop deze negatieve gedachten gebaseerd zijn en hoe je deze continue stroom aan negatieve gedachten over jezelf kunt loslaten. De juiste begeleiding geeft je de juiste inzichten en tools om je uit de neerwaartse spiraal te halen die negatieve gedachten over jezelf teweegbrengen.

Een verbeterd zelfbeeld en waardering voor wie je bent, geven je een nieuwe blik op het leven.

Twijfel over je eigenwaarde

negatief zelfbeeld

Wanneer je veel negatieve gedachten over jezelf ervaart, ligt vaak een twijfel over je eigenwaarde hieraan ten grondslag. Je voelt je waarschijnlijk onhandig, niet bekwaam genoeg of simpelweg inadequaat om te voldoen aan de standaarden die de maatschappij aan je stelt.

Ook in je privéleven kun je ervaren dat het lastig is om werkelijk aan te sluiten bij het gedachtengoed van anderen en is je sociale vriendenkring beperkt of weinig actief. Je kunt je dit persoonlijk aantrekken en vaak sterker dan andere mensen, juist doordat je zelfbeeld al minder positief ontwikkeld is.

Wanneer het contact met anderen uitblijft, kun je aan jezelf gaan twijfelen en denken dat dit komt omdat je niet welkom bent.

Twijfel over je eigenwaarde kan ervoor zorgen dat je nog meer negatieve gedachten over jezelf kweekt, terwijl een lager gevoel voor eigenwaarde vaak wordt gevoed door dezelfde negatieve gedachten. Het is een onuitputbare bron voor zelfhaat of onvrede met jezelf.

Oorsprong van negatieve gedachten over jezelf

Negatieve gedachten komen vaak in je op, zonder dat je dit mogelijk als dusdanig herkent. Je bent zo gewend geraakt om op een bepaalde manier over jezelf te denken of tegen jezelf te praten, dat het niet eens meer opvalt.

Toch is de wijze waarop je communiceert, in gedachten of in woorden tegen anderen of jezelf, bepalend voor je gevoel en zelfbeeld. De oorsprong van deze manier van denken ligt vaak in ervaringen die je tijdens je vroege jeugd hebt opgedaan.

Wanneer er niet positief werd gesproken thuis of je bent negatief gecorrigeerd, kan dit een uitwerking hebben op hoe je in je volwassenheid naar jezelf kijkt. Juist om jezelf staande te houden in ongemakkelijke situaties heb je jezelf aangeleerd om met een strenge blik naar jezelf te kijken en jezelf bestraffend aan te spreken.

Negatieve gedachten over jezelf nemen zo eenvoudig de overhand en geven je een gevoel dat je hard tegen jezelf moet zijn. Wanneer zich opnieuw iets naars voordoet of je maakt een verkeerde inschatting in iets wat je moet volbrengen, dan kan het moeilijk zijn om jezelf hierin de steun te geven die je nodig hebt.

Het is eenvoudiger om terug te grijpen naar negatieve gedachten. Sterker nog, deze dienen zich maar al te graag vrijwillig bij je aan. Enkele tips kunnen een goede start tot verbetering geven.

Tip 1. Fouten mogen maken

Een eerste tip om te leren omgaan met negatieve gedachten over jezelf, is door je te realiseren dat iedereen fouten maakt.

Hierdoor leer je immers je vaardigheden verbeteren en kun je groeien naar het niveau dat je ambieert. Door je te laten leiden door negatieve gedachten over jezelf, bestraf je jezelf eigenlijk al voordat je van een fout kunt leren. Het maken van de fout op zichzelf is al reden

genoeg om een golf aan negatieve gedachten over jezelf uit te storten. Er is dan nog weinig ruimte voor groei op persoonlijk vlak. Vaak kan het idee dat fouten maken onvergefelijk is hierbij een rol spelen.

Als je voor willekeurige zaken gecorrigeerd of bestraft bent geweest, is elke fout die je maakt een indicatie dat je niet voldoet of niet goed genoeg bent voor de betreffende taak.

De negatieve gedachten die zich dan direct aandienen, gunnen je geen ruimte om van je fouten te leren. Wanneer je jezelf aanwent deze ruimte in te nemen, plaats je jezelf buiten de negatieve bestraffing en leer je voor jezelf te zorgen en een beter zelfbeeld op te bouwen.

Tip 2. Naar jezelf luisteren

Een vervolg op de eerdere tip is te leren meer naar jezelf te luisteren. Een lager zelfbeeld geeft aan dat je aandacht vooral gericht is op wat anderen over je denken en hoe dit ergens meer recht van spreken heeft dan hoe jij over jezelf denkt.

Door negatieve gedachten over jezelf uit te storten, geef je ergens te kennen dat je vatbaar bent voor de meningen van anderen.

Dat hun waarheid over wie jij bent en wat jouw kwaliteiten zijn, meer draagkracht hebben dan wat je over jezelf gelooft. Door meer naar jezelf te luisteren, ga je minder in gevecht met wat een ander aanreikt en kun je weerbaarder zijn wanneer negatieve gedachten over jezelf zich aandienen.

Je kunt een sterker, gezonder en positiever zelfbeeld opbouwen, door bij jezelf te rade te gaan wie je graag wil zijn. Ook kun je door beter naar jezelf te luisteren, herkennen waar je vaardigheden liggen en hoe dit met zelfliefde en compassie kan worden vergroot.

Tip 3: Compassie geven aan jezelf

Een belangrijk gegeven bij het verminderen van negatieve gedachten over jezelf, is door vooral veel compassie met jezelf op te brengen.

Waar je wellicht niet gewend bent om aardig over jezelf te denken of jezelf fijne ervaringen te gunnen, is het juist zo belangrijk om begrip te geven aan momenten waarin je ogenschijnlijk tekortschiet. Door te herkennen dat negatieve gedachten over jezelf nu eenmaal bestaan, kun je deze bewust naast je neerleggen door zorgzaam en attent op jezelf te reageren.

Wanneer je niet direct reageert op negatieve gedachten als signaal dat je jezelf hard moet toespreken of moet afvallen op niet voldoende handelen, doorbreek je de neerwaartse spiraal. Compassie zorgt voor zelfzorg en vergeving, waardoor je sneller kunt herstellen van een gebeurtenis waar je minder trots op bent.

Hoe vaker je compassie voor jezelf kunt opbrengen, des te minder vatbaar word je voor de gebruikelijke negatieve reactie die je gewend bent te krijgen, vanuit jezelf of anderen.

Tip 4: Realiseer je dat negatieve gedachten niet altijd waar zijn

Negatieve gedachten over jezelf kunnen heel overtuigend over komen. Toch zijn het net als andere gedachten vluchtige spinsels van je hersenen, die voorbijgaan wanneer je er minder aandacht aan geeft.

Juist door ze waarde te geven, krijgen ze meer bestaansrecht en kunnen ze je hele zelf- en wereldbeeld beïnvloeden. Door je te realiseren dat negatieve gedachten lang niet altijd de waarheid spreken, kun je er gemakkelijker voor kiezen om ze links te laten liggen.

Beschouw ze als vervelende persoonlijkheden, waarbij je zelf mag beslissen of je ermee in communicatie gaat of niet. Het heeft een stuk minder draagkracht als je beseft dat je hierin zelf mag beslissen.

Je kunt zo een stuk sterker de touwtjes in eigen hand houden en je niet meer laten overweldigen door negatieve gedachten over jezelf. Je zult gaan merken dat ze steeds minder sterk aan jou zullen trekken, waardoor je met een meer positieve blik naar jezelf gaat kijken.

Cursus ‘Mindfulness voor het Dagelijks Leven’

De cursus ‘Mindfulness voor het Dagelijks Leven – Happy with Yoga’ geeft je handvatten om de stress in goede banen te leiden.

Door bewust met je gedachten en emoties aan de slag te gaan, hebben deze niet langer meer de overhand. Zelf krijg je de teugels over je leven en gevoelswereld weer in handen, waardoor standvastig elke stressvolle situatie aankunt en naar je eigen potentieel kunt functioneren.

Door technieken als bewuste ademhaling en meditaties leer je de waarde van ontspanning herkennen en versterken je focus en creativiteit. Je voelt je meer ontspannen, kunt weer positiever in het leven staan en je krijgt een vernieuwde levensdrang.

Waardevolle begeleiding geeft je het gevoel van community en saamhorigheid, wat bijdraagt aan heling van de gevolgen van stress. Een absolute aanrader, voor een gelukkiger en authentiek leven. 

Wil jij nou meer informatie hierover? Hieronder vind je meer informatie!

  • Heb jij ook nog steeds negatieve gedachten over jezelf?
  • Je wilt er vanaf, maar je weet niet hoe?
  • Dan kan dit wel eens de oplossing voor je zijn.
  • 2500 mensen zijn je al voorgegaan!

 

Ja! Ik wil direct van mijn negatieve gedachten af!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.